ไทยกิฟวิ่งบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 2560

     ไทยกิฟวิ่งและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคหลายรายการบรรจุในถุงยังชีพ (ถุงทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่ง) โดยนำไปส่งมอบผ่านกองบัญชาการทหารเรือ เป็นมูลค่าร่วม 20,000- ทั้งนี้ขอขอบคุณคุณกนก จึงสวัสดิ์ และคุณขวัญเรือน เลอบลังก์ ที่บริจาคเงินรวม 6,000 บาท เพื่อซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โอวัลติน และนมกล่องบริจาคร่วมกับเราด้วยค่ะ