ปฐมนิเทศออนไลน์ กับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน ปีที่ 2 เพื่อการศึกษาด้านเทคโนโลยีและ Soft Skills วันที่ 22 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นโครงการที่มีแต่รอยยิ้ม วันนี้ปฐมนิเทศโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน ปีนี้เรียนรู้รักษ์โลก ESG หลักสูตรด้านไอที cyber security ไปจนถึง soft skill ทั้งบูรณาการรักษ์โลกกับไอทีโดยใช้อิเล็คทรอนิกส์บอร์ดมาโค้ดดิ้ง เป็นโครงงาน IoT - Internet of Thing เด็กๆ ตื่นเต้น พี่ๆ ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะ เริ่มเรียนอาทิตย์หน้า ตั้งตารอกันเลยทีเดียว

ขอบคุณด็อกเตอร์ชฎามาศ Chadamas Thuvasethakul สวทช คุณรสกมล Roskamol Vongchowanart คุณ Thuy Ngo ผู้บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี HSBC และ ท่านรองอธิบดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ร่วมสนับสนุนโครงการ และวันนี้ออนไลน์มาให้กำลังใจเด็กเยาวชนด้วยค่ะ โดยเป็นความร่วมมือจัดทำโครงการกันระหว่าง มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำรวจตระเวนชายแดน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารเอชเอสบีซี(HSBC) สนับสนุน

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8