ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ”รู้ทันภัยไซเบอร์ กับโลกดิจิทัลและรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไป“ เพื่อบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ”รู้ทันภัยไซเบอร์ กับโลกดิจิทัลและรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไป“ เพื่อบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก จัดโดย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8