มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการประชุมติดตามผลและการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนในการป้องกันภัยทางเพศออนไลน์ วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการประชุมติดตามผลและการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนในการป้องกันภัยทางเพศออนไลน์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากการขยายผลโครงการของแกนนำเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ กิจกรรมการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชน การผลิตสื่อ รวมถึงการประกวดคลิปวิดิโอป้องกันภัยออนไลน์และการสร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในจังหวัดรู้เท่าทันสื่อ โดยมีแกนนำเด็กและเยาวชน จาก 10 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
  • ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
  • ภาคเหนือ เชียงราย ลำพูน
  • ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี นครพนม สุรินทร์
  • ภาคใต้ พัทลุง
 
 
 
 
 
 
 
 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8