เยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มุทิตา และบ้านบึง ไปเป็นวิทยากรสอนผู้สูงอายุใช้โปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายเป็นโปสการ์ด ในงาน 12 ปี ทีเคพาร์ค (TK park)

     12 ปี ทีเคพาร์ค (TK park) ห้องสมุดมีชีวิต อยู่ที่ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ วันนี้จัดกิจกรรมครบรอบ 12 ปี ได้เชิญหน่วยงานบางส่วนมาร่วมวงเสวนา การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและความคาดหวังต่อบทบาทของทีเคพาร์ค วิทยากรทั้งจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ต สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย อุ๊คบี นิตยสารแฮพเพนนิ่ง และเยาวชนTK Teen เราร่วมทำอะไรกันมาบ้าง และจะทำอะไรกันต่อไป

     โดยมูลนิธิอินเทอร็เน็ตฯ ร่วมงานกับทีเคพาร์คครั้งแรก ราว 10 ปีก่อน ด้วยต้องการพื้นที่สื่อสารรณรงค์เรื่องอินเทอร์เน็ต โดยการหาสถานที่จัดงานมหกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ศูนย์ประชุมใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ คิดค่าเช่าพื้นที่เป็นแสน มูลนิธิเล็กๆ อย่างเราจะเอาสตังค์ที่ไหนมาจ่าย ทีเคพาร์คให้ใช้พื้นที่เกือบทุกส่วนในการจัดงานมหกรรมฯ 3 วัน และทำด้วยกันต่อมาอีก 2-3 ปี จึงเริ่มทำโครงการฝึกอบรมและประกวดการสร้างสื่อดิจิทัลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากอีบุ๊ก อีเลินนิ่ง สต๊อปโมชั่น จนถึงการอบรมเพื่อผลิตหนังสั้น ในปีนี้

     และกิจกรรมในงาน 12 ปี ทีเคพาร์ค (TK park) ห้องสมุดมีชีวิต มูลนิธิอินเทอร็เน็ตฯ ได้นำเยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มุทิตา และบ้านบึง ไปเป็นวิทยากรสอนผู้สูงอายุใช้โปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายเป็นโปสการ์ดและปฏิทินให้กับคุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยาย ที่มาอบรม