มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทใจดอทคอม ทำแคมเปญระดม เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จำนวน 278 ห่อ 5 พันกว่าชิ้น ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 9 ชุมชน ในเขตร่มเกล้าและลาดกระบัง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทใจดอทคอม ทำแคมเปญระดม เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จำนวน 278 ห่อ 5 พันกว่าชิ้น ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 9 ชุมชน ในเขตร่มเกล้าและลาดกระบัง มีผู้แทน สส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. เขตลาดกระบัง ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสักขีพยานในการรับมอบ

น่ารักตรงมีการบรรยายให้ความรู้เตือนภัยออนไลน์ แกีงส์คอลเซ็นเตอร์ ก่อนพิธีมอบ 🥰 2 ภารกิจ ให้ความรู้และทำบุญในคราเดียว 💕