สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 28 คน เรียนรู้ภัยคุกคามทางเพศออนไลน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<

▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8