อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ.พะเยา วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 (ภาคเหนือ รุ่นที่ 1)

     อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน" ภาคเหนือเมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรม อาคารเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา มีคุณครูที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 63 คน จากจ.พะเยาและจังหวัดใกล้เคียง โดยการอบรมทั้ง สองวันมี กิจกรรมให้ครูเข้าร่วมกระบวนการ ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

          - กิจกรรมการสร้างสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น Pic collage โดยให้สืบค้นและแสวงหาข้อมูล จากนั้นสกัดนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นสื่อพร้อมนำเสนอ

          - กิจกรรมภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค กับการจำลองสถานการณ์ อุโมงค์มนุษย์

          - กิจกรรมเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน AR, VR, Hologram, Software simulation และ Application ทางการศึกษา ต่างๆ โดยให้ผู้เข้าอบรม ค้นหาข้อมูล ศึกษาการทำงาน ประโยชน์และการนำมาประยุกต์์ใช้พร้อมกับสาธิตวิธีการทำงาน

     ต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมคุณครูผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ที่มาร่วมเรียนรู้การเป็นคุณครูใน ยุคดิจิทัลอย่างตั้งใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการตลอดการอบรมทั้ง 2 วันนี้ค่ะ หากคุณครูนำเครื่องมือและความรู้ไปใช้ อย่าลืมแชร์ประสบการณ์มาให้พวกเราและเพื่อนๆครูชื่นชมกันด้วยนะค่ะ