ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ฝันรักรีสอร์ท จ. เชียงใหม่

     โครงการไทยฮอตไลน์ได้ไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่แกนนำเยาวชนเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และปกป้องตนเองในช่วงเช้ามีการเรียนรู้ในเรื่อง DQ หรือ Digital Intelligence ความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อสำรวจดูว่าน้องๆ กำลังใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยหรือไม่ และในช่วงบ่าย มีความสนุกและเสียงหัวเราะจากกิจกรรมวิเคราะห์เหยื่อและผู้กระทำผิดและแสดงบทบาทสมมุติในประเด็นภัยออนไลน์อันหลากหลายอันไปสู่แนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ น้องๆ จากเครือข่ายมูลนิธิ MAP ต่างเรียนรู้กันอย่างตั้งใจ