การอบรมในหลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุกรุ่นที่ 1 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย วันที่ 13-15 มีนาคม 2562

     การอบรมในหลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุกรุ่นที่ 1 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 กิจกรรมและหลักสูตรโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย