อบรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนให้คุณครูที่ดูแลเด็กพิเศษ วันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค 2562 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตได้ขยายการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนให้กับคุณครูที่ดูแลเด็กพิเศษ เด็กที่พิการทางการเรียนรู้ พิการทางสายตา พิการทางร่างกาย และพิการทางการได้ยิน เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปพัฒนาและสร้างสื่อที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนของตนเองได้ รวมถึงแนะนำแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูปเพื่อให้คุณครูนำเอาไปใช้กระตุ้นการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เด็กๆ อีกด้วย