อบรมให้ความรู้เรื่อง เท่าทันสื่อและป้องกันภัยออนไลน์ โลกสื่อออนไลน์: สร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างไรให้เด็กและเยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดหนองแขม 📌จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "เท่าทันสื่อและป้องกันภัยออนไลน์" โลกสื่อออนไลน์: สร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างไรให้เด็กและเยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

     เด็กๆต่างร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้กันอย่างสนุกสนาน สมกับเป็นเด็กรุ่น Gen Z กันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น

          👍การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยออนไลน์จำลองที่เคยเกิดขึ้นจริง

          👍 หลักของการเขียนโครงการ

          👍การเรียนรูู้เรื่องการนำเข้าของข้อมูลภายใต้พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด ปี พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ หากเด็กๆหรือบุคคลท่านใดพบเว็บไซต์ไม่เหมาะสมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ www.thaihotline.org