การอบรมให้ความรู้ การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและ พรบ. คอมฯ ให้กับคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบย์ สมุทรปราการ

    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทีมงานมูลนิธิฯ ได้ให้ความรู้การใช้สื่อออนไลน์และ พ.ร.บ.คอม ให้พี่ๆ คนพิการ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบย์ สมุทรปราการ

     เพราะพี่ๆ คนพิการ ใช้ไลน์ ใช้เฟสบุ้ก มากมายไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป ดังนั้นการละเมิดสิทธิคนอื่น การแชร์ข่าวลวงข่าวปลอมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทางทีมงานจึงสอนพี่ๆ เรื่องสิทธิของตนเอง สิทธิและการเคารพคนอื่น การโพสต์ แท็ก แชร์ แบบไม่ผิดกฎหมาย คิดก่อนโพสท์ รับผิดชอบต่อสิ่งที่โพสท์ และการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อไม่ให้โดนละเมิด