มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ร่วมออกบูธภายในงาน ชีวิตดีเริ่มที่เรา จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 5-8 กันยายน 2562 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

     วันที่ 5-8 กันยายน 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ร่วมออกบูธภายในงาน ชีวิตดีเริ่มที่เรา จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมกับแนวทางในการเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัล อันตรายของภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน