อบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำในการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) จ.ประจวบคีรีขันธ์

     เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้จัดอบรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนแกนนำในการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) จ.ประจวบคีรีขันธ์
     โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับรูปแบบจากภัยออนไลน์ และวิธีปกป้องและป้องกันเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกละเมิดทางออนไลน์จะมีวิธีการรับมืออย่างไร เช่น การถูกล่อลวงทางออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ถูกล่อลวงในรูปแบบของการโอนเงิน แต่จะมาในลักษณะเชิญชวนให้ส่งรูปภาพโป๊/เปลือย แล้วอาจถูกแบล๊กเมลได้ และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วต้องรวบรวมหลักฐานและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้