มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดบูธให้ความรู้เท่าทันสื่ออยู่ในงานรวมพลังสี่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดบูธให้ความรู้เท่าทันสื่ออยู่ในงานรวมพลังสี่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีกิจกรรม เล่นเกมวงล้อตอบคำถาม ให้ความรู้ พร้อมแจกของที่ระลึกและโปสเตอร์ให้ความรู้ในเรื่องเท่าทันสื่อต่างๆ