ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 62 ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ประชุมติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน แม้จะมีงานหลายอย่างที่จะต้องผลักดันกันต่อไป แต่ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควร

     อย่างเช่น มูลนิธิอินเทอร์เน็ตของเราร่วมกับ COPAT center ได้สำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ เด็ก 15,318 คนพบว่า 38% เล่นเกมออนไลน์มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีความเสี่ยงในการเสพติดเกมมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมหรือเล่นเกมน้อยกว่านี้ถึงสามเท่า เด็กจำนวนน้อยมากที่มีความรู้เกี่ยวกับอีสปอร์ต เรายังเผยแพร่แบบประเมินเด็กติดเกมของศิริราชในการอบรมสัมมนากลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และคนทำงานด้านเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการคัดกรองป้องกันเด็กติดเกม เรายังพบปัญหาเด็กใช้บัตรเครดิตของพ่อแม่ในการเติมเงินเกมหลายหมื่นบาทโดยผู้ปกครองไม่รับรู้และไม่มีคำเตือนใดใดในการใช้เงินต่อเนื่องอย่างน่าสงสัยจากผู้ประกอบการและธนาคาร และไม่สามารถเรียกเงินคืนจากผู้ประกอบการได้ เป็นการมอมเมาและหาประโยชน์จากความไร้เดียงสาของเด็ก ด้วยโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม แพคเกจเล่นไม่อั้น ในส่วนนี้จะได้ประสานงานองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมาหารือว่าจะดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างไร