มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นวิทยากร ฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิมิต) สำนักงานเขตสวนหลวง

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นวิทยากรฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ ในกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องความรุนแรงและการรู้จักปกป้องตนเอง อนามัยเจริญพันธุ์ และภัยออนไลน์” ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิมิต) สำนักงานเขตสวนหลวง

     ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิฯ ได้ใช้ “เกมบันไดไอที” เป็นสื่อในการให้ความรู้ภัยออนไลน์ต่างๆ ซึ่งนอกจากเด็กจะได้รับความรู้แล้วยังได้ความสนุกสนานอีกด้วย