ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เกี่ยวกับร่างกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ

     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เกี่ยวกับร่างกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชน สมาคมกีฬาอีสปอร์ต โค้ชทีมชาติและนักกีฬาอีสปอร์ต การกีฬาแห่งประเทศไทย อาจารย์สอนเกมดีไซน์ จิตแพทย์จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์