เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

    ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ โดยมีตำรวจจากประเทศฝรั่งเศส คุณบรูโน่ มาให้ความรู้เรื่องการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ผ่าน live streaming ตัวอย่างคดีคือคนร้ายจัด session ถ่ายทอดสดการละเมิดเด็กเล็กๆ โดยผู้ชมสดหลายคนจ่ายเงินเพื่อส่งคำขอให้ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอย่างนั้นอย่างนี้ ฟังไปก็หดหู่ไป แต่เราต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว เพื่อให้คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น

     ซึ่งเคสแบบนี้ต้องมีหน่วยงานเฉพาะที่มีอำนาจหน้าที่และความชำนาญทางเทคนิคดิจิทัลในการสืบจับ ล่อซื้อ แฝงตัว มีกฎหมายให้บริษัทเอกชนผู้ประกอบการต้องร่วมมือในด้านพยานหลักฐาน ร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อมอนิเตอร์เส้นทางการเงินของผู้ซื้อผู้ขาย ใช้เวลาและความอดทนในการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของคนร้ายเป็นปีๆ กว่าจะได้พยานหลักฐานเพียงพอในการจับกุม