การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application & e-Book และหลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุก TT Krudigital รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application & e-Book เพื่อการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุก TT Krudigital รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี