การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application & e-Book เพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุกรุ่นที่ 4 (TT Krudigital) วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จ.นครปฐม

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application & e-Book เพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุกรุ่นที่ 4 (TT Krudigital) วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จ.นครปฐม