เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มีโอกาสชวนน้อง ๆ อัสสัมชัญระยองคุยเรื่องการป้องกันการระรานออนไลน์ หรือ cyber bullying การละเมิดทางเพศ การเสพติดเกมและการพนัน

     เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มีโอกาสชวนน้อง ๆ อัสสัมชัญระยองคุยเรื่องการป้องกันการระรานออนไลน์ หรือ cyber bullying การละเมิดทางเพศ การเสพติดเกมและการพนัน รวมทั้งยังสร้างการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกหลายเรื่อง ได้แก่ อัจฉริยภาพทางดิจิทัล (DQ) พลเมืองดิจิทัล (DC) ความปลอดภัยดิจิทัล (DigitalSafety) ลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัว (DigitalRight) รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (DigitalLiteracy) ทำกราฟิกโปสเตอร์ และการตัดต่อวิดีโอให้เป็น ViralClip

     โดยน้อง ๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข พัฒนาทั้งความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันข่าวสารสารสนเทศบนโลกดิจิทัล ทั้งจะเติบโตเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีจรรยาบรรณมีคุณภาพอีกด้วย