สนับสนุน

ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ

o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
เลขที่บัญชี 052-2-773921
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 
สนับสนุนโครงการสายด่วนอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ www.ThaiHotline.org
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)
 
สนับสนุนโครงการทำดีสุขใจ ไทยกิฟวิ่ง www.ThaiGiving.org
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเจริญนคร
เลขที่บัญชี 055-0-192771-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ไทยกิฟวิ่ง)